Terug naar school -dat nooit- of toch?

Als er uitval is op school is er vaak al veel gebeurd.

Misschien thuis, misschien op school. Misschien is het helemaal niet zo duidelijk waarom het allemaal niet lukt.

We gaan daarom eerst goed samen in kaart brengen wat er is gebeurd en wat er zou moeten veranderen. We werken veel samen, met jou, met ouders, met school, met hulpverleners want elk kind en en elke jongere verdient een veilige fijne plek om te leren en te groeien en daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor. 

Samen met een begeleider ga jij aan het werk met jezelf beter leren kennen. Dat doen we door spel, muziek, en creativiteit. Ook doen we een rots en water training. Want sterker worden en zelfvertrouwen hebben is voor ieder mens fijn!

We gaan 9 maanden met elkaar aan de slag en daarna is het leven anders. Daar willen we niet alleen voor gaan maar ook voor instaan!