Dramatherapie

 

 

Doen alsof vertelde wat ik niet kon zeggen
Door rollen te spelen ontdekte ik nieuwe vaardigheden

  

Wat is dramatherapie?

 

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren.

 

Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspelen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors.

 

Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie. Door op een ‘speelse’ manier met problemen aan de slag te gaan, kan het helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

 

Dramatherapie werkt ervaringsgericht.

 

De elementen van spel worden door de therapeut methodisch zo toegepast, dat deze als veilig worden ervaren. Dit nodigt uit tot het vormgeven en uiten van emoties, ervaringen en ideeën. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag. Dramatherapie baseert de methoden en werkvormen mede op bestaande kennisvelden zoals psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek

 

Wat kan je met dramatherapie bereiken?

 

De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en handelen. Zo kunnen de klachten verdwijnen, verminderen of het kind leert omgaan met de klachten. Het vooraf vaststellen van concrete doelen kan helpen richting te geven aan het therapieproces.
Behandeldoelen kunnen zijn:

  • Vergoten van inlevingsvermogen
  • Verwerken van angstige of traumatische gebeurtenissen
  • Verbeteren van de sociale interactie
  • Vergroten van het zelfvertrouwen
  • Leren omgaan met een ziekte, handicap of diagnose
  • Rouwverwerking


De therapie begint doorgaans met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier de hulpvraag binnen het dramatisch spel zichtbaar wordt. Dramatherapie kan zowel individueel, in een groep, of met andere gezinsleden gevolgd worden.