Klachtenregeling

Als u een klacht hebt kunt dit eerst het best bespreken met de therapeut of begeleider waarover u de klacht hebt. Deze zal er dan alles aan doen om er met u uit te komen. Hebt u toch het idee niet gehoord te worden of dat er onvoldoende aandacht wordt geschonken dan is er een klachtencommissie vanuit de beroepsvereniging FVB. Er liggen folders in de praktijk. Ook kunt u hierom vragen op elk gewenst moment. De kachtenfolder is ook te downloaden vanaf het internet.